Zielona karta – co to jest? Gdzie jest potrzebna?

Redakcja 2022-10-31
autostrady.com.pl » Blog » Zielona karta – co to jest? Gdzie jest potrzebna?

Wybierając się swoim samochodem w podróż za granicę, warto zawczasu zadbać o odpowiedni rodzaj ubezpieczenia OC, które ochroni Cię w razie spowodowania kolizji. 

Z tego artykułu dowiesz się czym jest Zielona Karta, w jakich krajach Zielona Karta jest obowiązkowa oraz gdzie i jak można ją nabyć.

Czym jest Zielona Karta?

Zielona Karta czyli międzynarodowa karta ubezpieczenia samochodowego, to dokument potwierdzający ochronę odpowiedzialności cywilnej posiadaczy samochodów w razie spowodowania kolizji poza granicami kraju. Posiadając Zielona Kartę masz gwarancję, że w razie kolizji lub innego zdarzenia drogowego poza granicami Polski towarzystwo ubezpieczeniowe, które ją wydało pokryje koszty związane z z tym zdarzeniem.

Na terytorium 32 krajów, które są członkami Unii Europejskiej i Europejskiego obszaru gospodarczego obowiązuje ochrona w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu. Natomiast w pozostałych krajach, ochrona zadziała tylko w wypadku posiadania Zielonej Karty. Wynika to z faktu, iż kraje te przystąpiły do Systemu Zielonej Karty, który reguluje przepisy dotyczące ochrony w razie szkody poza granicami kraju. Na czym polega system Zielonej Karty?

Czym jest System Zielonej Karty?

Kluczową rolą Systemu Zielonej Karty jest zagwarantowanie ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z wypadku lub kolizji komunikacyjnej. Dotyczy to sytuacji kiedy szkodę spowoduje kierowca pojazdu zarejestrowanego za granicą kraju. Drugim ważnym celem jest możliwość uniknięcia wykupu ubezpieczenia OC na granicy każdego odwiedzanego kraju.

System Zielonej Karty oparty jest na dwustronnych umowach na mocy których Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy, czyli Zielona Karta, respektowany jest przez wszystkie Państwa, których Biura Narodowe należą właśnie do tego systemu. W ten sposób w wyniku zdarzenia komunikacyjnego ubezpieczony posiadający Zieloną Kartę nie ponosi dodatkowych opłat oraz formalności.

W jakich krajach jest potrzebna Zielona Karta?

Podróżując po większej części krajów europejskich nie trzeba posiadać Zielonej Karty, ponieważ wystarczy tylko mieć ważne ubezpieczenie OC, które chroni Cię w razie spowodowania kolizji w ruchu drogowym.

Jednak nie wszystkie kraje przystąpiły do porozumienia w wyniku czego, aby podróżować po tych krajach niezbędne jest posiadanie Zielonej Karty. Dzięki niej w razie spowodowania jakiejkolwiek szkody nie będziesz pokrywał kosztów spowodowanych kolizją. Natomiast, gdy nie wystąpisz o kartę do swojego ubezpieczyciela, to będzie trzeba wykupić ubezpieczenie graniczne. Kraje do których jest potrzebna Zielona Karta to:

 • Albania,
 • Azerbejdżan,
 • Iran,
 • Izrael,
 • Macedonia Północna,
 • Maroko,
 • Mołdawia,
 • Tunezja,
 • Turcja,
 • Ukraina

Do tej pory Zielona Karta obowiązywała również na terenie Białorusi i Rosji, jednak Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 1 czerwca 2022 roku wypowiedziało umowy dwustronne, które łączyły stronę Polską z Białoruską i Rosyjską. Z tego względu od 31 maja 2023 roku korzystanie z Zielonej Karty w tych krajach będzie niemożliwe.

Podróżując do tych krajów będzie trzeba wykupić ubezpieczenie graniczne. Tak więc planując podróż warto wziąć pod uwagę również fakt, że nawet jeśli nie wybierasz się do jednego z tych krajów, to czasami musisz przez nie tylko przejechać. W związku z tym i tak potrzebna będzie Ci Zielona Karta OC lub graniczne ubezpieczenie OC.

Gdzie mogę wyrobić Zieloną Kartę?

Międzynarodowy certyfikat ubezpieczenia komunikacyjnego czyli Zieloną Kartę możesz uzyskać tylko i wyłącznie u ubezpieczyciela, z którym masz zawartą umowę ubezpieczenia OC swojego pojazdu. W celu wydania Zielonej Karty musisz skontaktować się ze swoim towarzystwem ubezpieczeniowym, które wystawi dla Ciebie taki dokument.

Zgłoszenia o wydanie Zielonej Karty możesz dokonać internetowo, telefonicznie lub osobiście w placówce ubezpieczyciela lub agenta ubezpieczeniowego. Aby ubezpieczyciel wydał Ci taką kartę musisz podać kraj do którego będziesz podróżować oraz na jak długo będzie Ci ona potrzebna. Ubezpieczyciel może wydać Ci kartę na minimum 15 dni, a maksymalnie na 12 miesięcy czyli do końca umowy ubezpieczenia OC.

Zielona Karta wydawana była w postaci zielonego blankietu, skąd też wzięła się jej nazwa, podzielonego na dwie części. Jednak od 1 lipca 2022 roku w Polsce został zmieniony dotychczasowy wygląd karty z koloru zielonego na biały. Do końca roku 2021 ubezpieczalnie mogły wydawać jeszcze karty według obu wzorów. W związku z tym wszystkie wydane karty w zielonym kolorze z roku 2021 zachowają swoją ważność do końca okresu ich obowiązywania.

Natomiast dla dokumentów wydanych od 1 stycznia 2022 roku obowiązuje już tylko kolor biały. Dlatego nie zdziw się jeśli kiedyś korzystałeś już z Zielonej Karty i otrzymywałeś zielony blankiet, a teraz otrzymasz dokument na białym papierze.

Ile kosztuje Zielona Karta?

Kosztu wyrobienia Zielonej Karty nie da się jednoznacznie określić. Wynika to z faktu, iż każde towarzystwo ubezpieczeniowe może dowolnie dostosowywać warunki wydania Zielonej Karty. Oznacza to, że każda ubezpieczalnia może żądać innej kwoty za wydanie Zielonej Karty.

Koszt Zielonej Karty może być zależny między innymi od:

 • terminu ważności karty,
 • historii szkód danego właściciela pojazdu,
 • rodzaju pojazdu,
 • warunków obecnej umowy ubezpieczenia.

Może się zdarzyć też tak, że towarzystwo ubezpieczeniowe wyda Ci kartę bezpłatnie w ramach Twojej polisy OC. Na bezpłatną Zielona Kartę możesz liczyć w takich towarzystwach jak:

 • PZU,
 • Uniqa,
 • Proama,
 • Link 4,
 • Compensa.

Natomiast w towarzystwie ubezpieczeniowym takim jak na przykład Allianz, Hestia, MTU czy Warta musisz spodziewać się dodatkowej opłaty za Zieloną Kartę.

Jeżeli często podróżujesz do krajów, w których obowiązuje Zielona Karta, to warto skorzystać z ofert towarzystw, które wydają ją bezpłatnie. W przypadku kiedy zapomnisz wyrobić Zieloną Kartę, nie musisz wpadać w panikę, ponieważ masz możliwość zakupu ubezpieczenia granicznego. Jednak takie ubezpieczenie może być znacznie kosztowniejsze niż Zielona Karta.

OC

Ubezpieczenie OC/AC

Ubezpiecz samochód bez wychodzenia z domu.

Nawet do 50% taniej!

Porównaj ceny
Palma

Ubezpieczenie turystyczne

Polisa turystyczna tańsza nawet o 50%.

Sprawdź promocje!

Porównaj ceny

Ile kosztuje ubezpieczenie graniczne?

Na przykład koszt ubezpieczenia granicznego w Albanii wynosi na 15 dni – 49 euro, na 30 dni – 65 euro, a w Maroko 15 dni – 57 euro, 390 dni – 88 euro. W takim wypadku znaczne bardziej opłaca się przed wyjazdem wyrobić Zieloną Kartę.

Ubezpieczenie graniczne jest tylko alternatywą dla tych, którzy nie wiedzieli lub zapomnieli o wyrobieniu Zielonej Karty. A jak wygląda likwidacja szkody w przypadku osób, które wykupiły ubezpieczenie graniczne? Wyjaśnia to Damian Ziąber z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego:

„W razie spowodowania szkody autem z wykupioną polisą graniczną odszkodowanie wypłaca po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego, ten ubezpieczyciel, który wystawił OC. Poszkodowany po szkodzie zgłasza się do ubezpieczyciela, który wystawił OC graniczne, i to od tego ubezpieczyciela otrzymuje odszkodowanie i świadczenia.”

Należy również pamiętać, że konsekwencje braku Zielonej Karty lub ubezpieczenia granicznego mogą być bardzo poważne. W momencie gdy spowodujesz wypadek i nie będziesz posiadać Zielonej Karty lub ubezpieczenia granicznego, to za szkodę i jej skutki zapłacisz z własnej kieszeni. Wobec powyższego zdecydowanie warto wcześniej poznać przepisy dotyczące podróży do określonych krajów.

Co z ubezpieczeniem OC w krajach spoza systemu Zielonej Karty?

Według porozumienia wielostronnego polskie ubezpieczenie OC zawarte w Polsce, jest ważne we wszystkich krajach Unii Europejskiej i kilku spoza niej. Tak więc w krajach, w których nie obowiązuje Zielona Karta, w razie spowodowania szkody możesz skorzystać ze swojej polisy OC zawartej w polskim towarzystwie ubezpieczeń. W takim przypadku Twoja ubezpieczalnia zobowiązana jest do likwidacji szkody zgodnie z umową zawartego ubezpieczenia komunikacyjnego. 

Kraje spoza systemu Zielonej Karty, gdzie wystarczy posiadać ubezpieczenie OC zawarte w Polsce według kolejności alfabetycznej to:

 • Andora,
 • Austria,
 • Belgia,
 • Bośnia i Hercegowina,
 • Bułgaria,
 • Chorwacja,
 • Cypr,
 • Czarnogóra,
 • Czechy,
 • Dania,
 • Estonia,
 • Finlandia,
 • Francja,
 • Grecja,
 • Gibraltar,
 • Hiszpania,
 • Holandia,
 • Irlandia,
 • Islandia,
 • Liechtenstein,
 • Litwa,
 • Luksemburg,
 • Łotwa,
 • Malta,
 • Monako,
 • Niemcy,
 • Norwegia,
 • Portugalia,
 • Rumunia,
 • Serbia,
 • Słowacja,
 • Słowenia,
 • Szwajcaria,
 • Szwecja,
 • San Marino,
 • Węgry,
 • Wielka Brytania,
 • Włochy,
 • Wyspy Owcze.

Podróżując do tych państw wystarczy Twoje ubezpieczenie OC zakupione w naszym kraju.

Aby czuć się jeszcze bardziej bezpiecznie i komfortowo podczas podróży zagranicznej, możesz wykupić dodatkowe ubezpieczenie autocasco lub assistance. Zwykłe polskie ubezpieczenie OC da Tobie jedynie podstawową ochronę w razie spowodowania przez Ciebie kolizji poza granicami Polski. Dlatego wykupienie polisy, która rozszerzy zakres ubezpieczenia może być dobrym rozwiązaniem.

W pozostałych krajach Europy, które nie należą do porozumienia wielostronnego, wymagane jest posiadanie Zielonej Karty lub wykupienie ubezpieczenia granicznego w danym kraju.

Podsumowanie

 • Zielona karta czyli Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczenia, to dokument potwierdzający aktualne ubezpieczenie pojazdu. Posiadanie Zielonej Karty umożliwi Ci w razie kolizji poza granicami kraju pokrycie kosztów z tym związanych przez towarzystwo ubezpieczeniowe w którym posiadasz polisę OC.
 • System Zielonej Karty stanowi ochronę ubezpieczeniową w razie spowodowania kolizji przez kierowcę z zagranicy.
 • Kraje w jakich potrzebujesz Zielonej Karty to: Albania, Azerbejdżan, Iran, Maroko, Mołdawia, Macedonia, Tunezja, Turcja, Ukraina.
 • O wydanie Zielonej Karty możesz starać się w Towarzystwie Ubezpieczeniowym w, którym ubezpieczony masz aktualnie samochód.
 • Koszt Zielonej Karty uzależniony jest od warunków danego Towarzystwa Ubezpieczeniowego. W niektórych towarzystwach może być ona bezpłatna, natomiast w innych trzeba będzie za nią zapłacić. Jednak zazwyczaj jest to dużo tańsza opcja niż wykup polisy granicznej.
 • W krajach spoza systemu Zielonej Karty obowiązuje ubezpieczenie zawarte w Polsce, dlatego nie ma potrzeby zakupu ubezpieczenia granicznego.

FAQ - najczęściej zadawane pytania o Zieloną Kartę

Czy za granicą muszę posiadać przy sobie wydruk aktualnego ubezpieczenia OC samochodu?
Tak. W Polsce od 1 października 2018 roku nie ma obowiązku wożenia ze sobą aktualnego ubezpieczenia OC. Jednak za granicą kraju prawo to nie obowiązuje, dlatego zawsze wyjeżdżając w podróż za granicę musisz posiadać przy sobie aktualny dowód zawarcia ubezpieczenia OC pojazdu.
W jakim języku wydawana jest Zielona Karta?
Zielona Karta wydawana jest w trzech językach: polski, angielski i francuski.
Czy towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić wydania Zielonej Karty?
Nie. Jeżeli kierowca posiada aktualne ubezpieczenie OC samochodu, to ubezpieczyciel nie może odmówić wydania Zielonej Karty. Należy jednak pamiętać, że w niektórych towarzystwach ubezpieczeniowych wymagane jest wniesienie określonej opłaty za kartę. Z tego względu wydanie Zielonej Karty nastąpi dopiero po uiszczeniu tej opłaty.
Dla jakich samochodów można uzyskać Zieloną Kartę?
Zieloną kartę wystawia się dla wszystkich samochodów, które objęte są obowiązkowym ubezpieczeniem OC. Tak więc Zielona Karta obejmuje motocykle, samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe oraz autobusy.
Redakcja
Oceń:
[Głosów: 4 Średnia: 4.5]
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Image placeholder
×

Zmniejsz koszt polisy OC nawet o 50%!

Porównaj Ceny