Odwołanie od mandatu – jak anulować mandat za parkowanie?

Redakcja 2024-02-19
autostrady.com.pl » Blog » Odwołanie od mandatu – jak anulować mandat za parkowanie?

Mandat to zwykle bardzo duży wydatek – w skrajnych przypadkach może on wynieść nawet kilka tysięcy złotych. Zdarza się jednak, że kara została zasądzona bez wyraźnego powodu, a kierowca nie zgadza się z decyzją policji. Jak anulować mandat za parkowanie?

Mandat za złe parkowanie

Mandat za parkowanie w miejscu do tego nieprzeznaczonym jest doręczany kierowcy w ciągu 90 dni od zdarzenia. W jego treści znaleźć można uzasadnienie, że dana osoba jest sprawcą wykroczenia. W dokumencie znajdują się też informacje na temat szczegółów zdarzenia oraz wysokości należnej opłaty. W mandacie umieszcza się też zapis o możliwości odmowy jego przyjęcia.

Samo niewniesienie opłaty za parkowanie (w tzw. parkomacie) nie podlega tej samej karze co pozostawienie samochodu w miejscu do tego nieprzeznaczonym. W takim przypadku kierowca otrzymuje jedynie wezwanie do wniesienia opłaty dodatkowej na rzecz zarządcy drogi.

Wysokość grzywny zawsze wynika z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. Z biegiem czasu, wraz z nowymi uchwałami, wartość mandatów za poszczególne zdarzenia na drodze zmienia się.

Kiedy można odwołać się od mandatu za złe parkowanie?

Kierowcom przysługuje prawo do odwołania się mandatu za złe parkowanie niezależnie od szczegółów danego zdarzenia. Jest to możliwe w przypadku zatrzymania pojazdu w miejscu niedozwolonym, w przestrzeni przeznaczonej dla niepełnosprawnych, w strefie zamieszkania lub na parkingu należącym do sklepu.

Odwołanie można złożyć również w sytuacji, gdy mandat został nałożony na kierowcę parkującego na trawniku. Takie zachowanie powoduje bowiem uszkodzenie roślinności na terenach przeznaczonych do użytku publicznego.

Odwołanie od mandatu można złożyć zarówno w sytuacji, gdy grzywna została zapłacona na miejscu, podczas kontroli drogowej, jak i w przypadku opłaty kredytowanej. Od rodzaju płatności zależy moment, od którego liczy się czas na dostarczenie wniosku. W wielu przypadkach mandat jest dostarczany pocztą.

Odwołanie od mandatu za brak biletu

Powszechną sytuacją jest ta, w której kierowca parkuje na danym obszarze i nie pobiera bileciku z parkomatu. W takim przypadku musi on liczyć się z ryzykiem nałożenia opłaty, co jest bardzo częstym zdarzeniem. Nie jest to jednak ta sama kara, jak ma to miejsce w trakcie parkowania w miejscu niedozwolonym. Obszary objęte strefą płatnego parkowania zwykle znajdują się na terenie miasta lub prywatnego właściciela, a tereny te mogą mieć własne reguły dotyczące uiszczania opłat. Na takich parkingach do nałożenia mandatu przez policję dochodzi tylko wtedy, gdy samochód został pozostawiony niezgodnie z ogólnymi przepisami o ruchu drogowym.

Składanie odwołania za parkowanie bez bileciku może więc przebiegać inaczej w zależności od organu odpowiadającego za dany teren. W celu uzyskania dokładnych informacji na ten temat zwykle należy skontaktować się z podmiotem, który wystawił karę. Za parkowanie bez uiszczenia opłaty nie otrzymuje się punktów karnych.

Jeśli odwołanie zostanie odrzucone przez przedsiębiorcę lub organ administracyjny zarządzający strefą płatnego parkowania, pomimo że kierowca przedstawił ważny bilecik, istnieje opcja wejścia na drogę sądową. W takiej sytuacji konieczne jest jednak skorzystanie z pomocy prawnika – samodzielna reprezentacja może być nieskuteczna i czasochłonna.

Wniosek o uchylenie mandatu

Jak anulować mandat za parkowanie? W tym celu konieczne jest przygotowanie i złożenie odpowiedniego wniosku. Powinien on zawierać takie informacje, jak:

 • data wystawienia mandatu,
 • numer mandatu i podmiot, który go wystawił,
 • imię i nazwisko osoby składającej wniosek,
 • numer PESEL składającego wniosek,
 • marka i numer rejestracyjny samochodu,
 • adres zamieszkania wnoszącego dokument,
 • uzasadnienie osoby składającej wniosek.

Wniosek musi zostać przygotowany zgodnie z aktualnie obowiązującym wzorem. Konieczne jest jego wydrukowanie, podpisanie i wysłanie do organu, który wystawił mandat. Informacje o tym, gdzie dokładnie należy złożyć dokument, znajdują się w pouczeniu.

Do kompletnego wniosku należy również dołączyć kserokopię otrzymanego mandatu oraz ewentualne dowody, które uzasadniają odwołanie. Warto zadbać o to, by uzupełnić wszystkie wymagane informacje w sposób poprawny i zgodny z obowiązującymi przepisami. W innym przypadku wniosek może zostać odrzucony – zwykle nie ma już czasu na jego ponowne złożenie.

Kiedy trzeba złożyć odwołanie od mandatu?

Odwołanie od mandatu musi zostać złożone w terminie 7 dni od momentu podpisania formularza w trakcie kontroli drogowej lub dostarczenia dokumentu pocztą.

Szczegółowe informacje na temat procesu składania i rozpatrywania odwołania od mandatu można znaleźć w obowiązujących przepisach – w art. 101 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks Postępowania w sprawach o Wykroczenia.

OC

Ubezpieczenie OC/AC

Ubezpiecz samochód bez wychodzenia z domu.

Nawet do 50% taniej!

Porównaj ceny
Palma

Ubezpieczenie turystyczne

Polisa turystyczna tańsza nawet o 50%.

Sprawdź promocje!

Porównaj ceny

Kto zajmuje się rozpatrywaniem wniosku?

Skoro wiesz już, jak napisać odwołanie od mandatu, warto sprawdzić, jak przebiegają dalsze procesy. Rozpatrywaniem dostarczonego dokumentu zajmuje się sąd, w którego obszarze działania nałożono grzywnę. Przeprowadza on posiedzenie, w którym może uczestniczyć ukarany, funkcjonariusz odpowiedzialny za przyznanie mandatu lub organ wystawiający ten dokument. W niektórych spotkaniach przed sądem biorą udział również pokrzywdzeni czy przedstawiciele organu nakładającego grzywnę.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji sąd analizuje daną sytuację. Może zlecić również czynności, które mają na celu sprawdzenie podstaw do uchylenia mandatu. Jeśli instytucja przyzna rację kierowcy

składającego odwołanie, jednocześnie musi nakazać podmiotowi zwrot uiszczonej kwoty. Jest ona przekazywana na ten sam rachunek, z którego wcześniej pobrano grzywnę.

Podsumowanie

 • Odwołanie od mandatu jest możliwe niezależnie od powodu nałożenia kary.
 • Do wniosku należy dołączyć wszystkie dowody, które wskazują na błąd policji lub organu odpowiedzialnego za strefę parkowania. To m.in. bilecik z parkomatu lub potwierdzenie uprawnień do korzystania z miejsca dla osób niepełnosprawnych.
 • Od odmowy uchylenia mandatu przez sąd nie można ponownie się odwołać.
 • Złożenie wniosku jest możliwe jedynie w ciągu 7 dni od wystawienia mandatu.

Najczęściej zadawane pytania:

Kto może złożyć odwołanie za złe parkowanie?
Odwołanie od mandatu może złożyć kierowca, na którego została nałożona kara. W sytuacji, gdy osoba ta ma mniej niż 17 lat, formalności muszą dopełnić jej rodzice lub opiekunowie prawni. Natomiast w przypadku, kiedy mandat został nałożony na człowieka ubezwłasnowolnionego, wniosek powinien złożyć jego przedstawiciel ustawowy lub kurator.
Jak długo sąd rozpatruje odwołanie od mandatu?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie ma określonego terminu rozpatrzenia wniosku o uchylenie mandatu drogowego. W praktyce oznacza to, że proces ten może trwać od kilku dni do nawet kilku lat. Jeśli sąd odmówił uchylenia mandatu, nie ma możliwości ponownego złożenia wniosku o jego anulowanie. W tym przypadku nie występuje hierarchia sądów i opcja odwoływania się do instytucji wyższej instancji.
Jakie dowody mogą pomóc anulować mandat za parkowanie?
Jak anulować mandat za parkowanie? Oprócz wniosku przydadzą się dowody, które potwierdzają, że kara została nałożona bezprawnie. Sytuacja jest najmniej skomplikowana w przypadku parkingów, na których znajdują się parkomaty. Jeśli kierowca pobrał bilecik, ale zapomniał pozostawić go za szybą, wystarczy przesłać jego skan. Na tej podstawie w większości przypadków możliwe jest skuteczne odwołanie się od mandatu.
Jak odwołać się od mandatu za parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych?
Sytuacja jest znacznie bardziej problematyczne w przypadku parkowania na miejscach dla niepełnosprawnych. Wówczas jedynym sposobem na uniknięcie kary jest przedstawienie, że kierowcy rzeczywiście przysługują uprawnienia do zatrzymywania się w danym miejscu. Jeśli w trakcie parkowania nie miał on przy sobie stosownych dokumentów, wystarczy załączyć ich skan do wniosku.
Redakcja
Oceń:
[Głosów: 1 Średnia: 5]
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Image placeholder
×

Zmniejsz koszt polisy OC nawet o 50%!

Porównaj Ceny